top of page

הסכם עבודה ליום צילום

קבלת התמונות ברזולוציה גבוהה להדפסה

קבלת התמונות ברזולוציה המתאימה לרשתות חברתיות ולאינטרנט

 

תוצרי יום הצילום יועברו ללקוח עד 14 ימי עבודה

תשלום ראשון בגובה של % 20 משווי העסקה ישלם הלקוח עם חתימת הסכם זה. (המקדמה שמתקבלת במועד חתימת חוזה נועדה לשריין תאריך ולא מוחזרת במקרה של ביטול אירוע מכל סיבה שהיא).
תשלום שני בגובה של % 80 משווי העסקה ישולם עם תום יום הצילום. לא יועברו חומרי צילום לפני הסדרת תשלום.

 

תמונות לא ערוכות לא יסופקו ללקוח. לא יועבר קבצי RAW ללקוח.


גליה אבירם מתחייבת לשמור את עבודת הצילום במהלך 60 יום לאחר מסירת התמונות המוכנות ללקוח.


לאחר אספקת הקבצים, הלקוח יהיה האחראי הבלעדי עליהם. גליה אבירם אינה מתחייבת לשמור העתק או לשחזר קבצים שאבדו, נגנבו או הושמדו. (מומלץ ללקוח לשמור גיבוי)

הודעת ביטול תשלח לא יאחר מ 72 שעות לפני יום הצילום.

הודעת ביטול, אשר תשלח פחות מ 72 שעות לפני יום האירוע תחייב את הצד המודיע על ביטול בפיצוי ללא הוכחת נזק בגובה של % 20 משווי העסקה.

ביטול יום צילום פחות ועד 24 שעות לפני מועד הצילום יחוייב ב 50% משווי העסקה.

הלקוח רשאי לעשות שימוש בתמונות ולהפיצן ברשתות חברתיות ובמדיה דיגיטאלית וכן לעשות שימוש מסחרי עבור העסק בצורת פליירים, פוסטרים ומוצרי קד״מ.

 

הלקוח אינו רשאי למכור או להעביר את הצילומים לצד שלישי.

 

הצילומים, הערוכים והגולמיים, וכל הזכויות על הצילומים יהיו והינם בבעלותה של גליה אבירם הצלמת.

החוזה נשלח בהצלחה

bottom of page